Download Shabad : Download Audio
Download
Youtube

Lyric

ਵਾਰ - ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵਾਰਾਂ -
Vaaran - Bhai Nand Lal Ji - Bhai Nand Lal Ji Vaaran -

----------
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਉ ਸਤ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਉ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਹੈ
ਹਕ ਪਰਵਰ ਹਕ ਕੇਸ਼ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ
ਸੁਲਤਾਨ ਹਮ ਦਰਵੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ ॥ ੮੭ ॥
ਫ਼ੱਯਾਜ਼ੁਦਾਰੈਨ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ
ਸਰਵਰੇ ਕੌਨੈਨ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ ॥ ੮੮ ॥
ਹਕ ਵਾਸਫ਼ਿ ਅਕਰਾਮ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ
ਖ਼ਾਸਾਂ ਹਮਾਂ ਬਰਕਾਮ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ ॥ ੮੯ ॥
ਸ਼ਾਹਨ ਸ਼ਹਿ ਹਕ ਨਸਕ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ
ਫ਼ਰਮਾਂ ਦੇਹਿ ਨੋਹ ਤਬਕ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ ॥ ੯੦ ॥
ਗਰਦਨ ਜ਼ਨਿ ਸਰਕਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ
ਯਾਰਿ ਮੁਤਜ਼ੱਰ ਆਂ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹਰਰਾਇ ॥ ੯੧ ॥