Donate To GurbaniShabad.in

Date 9/72023
₹ 1100/-
Gurbani Shabad
Sukhwinder Singh
Gursikh Pariwar
Date 6/72023
₹ 100/-
Gurbani Shabad
Mehtab Singh
Gursikh Pariwar
Date 5/72023
₹ 900/-
Gurbani Shabad
Parminder Kaur
Gursikh Pariwar
Date 3/72023
₹ 500/-
Gurbani Shabad
Chanpreet Kaur
Gursikh Pariwar
Date 6/72023
₹ 100/-
Gurbani Shabad
Noname
Gursikh Pariwar
Date 5/72023
£ 11/-
Gurbani Shabad
Maninder Singh
Gursikh Pariwar

Donate

Live Kirtan Sri Harmandir Sahib
Live Kirtan Sri Harmandir Sahib